Joaquim Mullol

Director de la Unitat de Rinologia i Clínica de l’Olfacte del servei d’Otorinolaringologia de l’Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques i Quirúrgiques (ICEMEQ). Especialista en el sentit de l’olfacte, pronunciarà una conferència sobre l’olfacte i el perfum.