Rossend Mateu

Perfumista d’autor i maître perfumista. Creador dels perfums Rosendo Mateu, ha desenvolupat gran part dels perfums que hi ha mercat. Presidirà el jurat del Concurs Internacional de Perfumeria de Teià Mouillette d’Argent.